KRATKA POVEST O GRCKOJ PDF

daily weekly weekly Type and level of studies: Undergraduate academic studies. Course name: Introduction to Neo Kratka povest o Grčkoj. Beograd: Jasen. Mutavdžić, Predrag. Prokvašen vodom, uprljan glibom, noge podbio o kamenje, raskrvario na oštrome šljunku, ozario koprivama, izbo na glogovu Joe pristade, a povest će i mene sa sobom ako dopusti gospoda Joe. 2U grčkoj mitologiji div sa stotinu očiju, vječno budan. Bit će tek kratka šetnja u rane jutarnje sate.

Author: Bram Vozil
Country: Central African Republic
Language: English (Spanish)
Genre: Literature
Published (Last): 4 June 2017
Pages: 212
PDF File Size: 2.77 Mb
ePub File Size: 2.25 Mb
ISBN: 974-9-43842-501-3
Downloads: 77675
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Voodoogore

No jedna se za drugom ugasi a da nije osvijetlila59pitanje: Posljedica bjee da smo majka povrst ja esto bjeali od oca. A on bi svakog Boia otpovrnuo, kao to je i sada otpovrnuo: Cim stigosmo do tog mjesta, spustio sam se s Joeovih leda na rub jarka i nisam se maknuo sve dosad. Posvuda su leale haljine, manje raskone, i napola puni kovezi. Vi ste, dakle poest moj robija, pogledavi Joea nekako sjetno, ni ne osvrui se na me onaj kova?

Gospoda Joe je ponekad obiavala da se na sajmeni dan poveze s ujkom Pumblechookom da mu pomogne pri kupnji kunih potreptina, gdje je trebalo enskog savjeta, jer je ujko Pumblechook bio neenja, a nije se pouzdavao u slukinju. Ja da njega ubijem?

Proavi kroz pokrajnja grobljanska vrata, uputismo se prema movarnoj ravnici. Pet kamenih ploica, svaka stopu i pol dugaka, lijepo poredanih do njihovih grobova, a posveenih sjeanju na petero moje male brae, koja su jo u najranijoj mladosti odustala od pokuaja da ive u toj opoj borbi, usadilo je u moju duu usrdno vjerovanje, koje sam do dana dananjega sauvao, da su se rodili po-leduke, s rukama u depovima svojih hlaa i da ih nikad nisu izvadili u ivotu.

Ovom sveanom zgodom, kada su zvona veselo zazvonila, izaao je i svoje sobe kao suta neutjeljiva grvkoj u nedjeljnim pokajnikim haljinama. Koliko je, djeae, sedam puta devet? Znao sam da e gospodinu Pumblechooku svakim asom biti sve gore. Ili u ti iupati srce i jetru.

  FANNIE HURST IMITATION OF LIFE PDF

Carls Dikens – Velika ocekivanja

Kod nas su trebali biti na ruku gospodin Wopsle, crkvenjak, gospodin Hubble, kolar, njegova ena grcmoj ujko Pumblechook Joeov ujak, ali ga je gospoda Joe prisvojilaimuan prekupac itom u oblinjem gradiu, koji je sam koijaio svoju zatvorenu koiju. I cipele su joj bile bijele.

U mojoj kovanici ima i za njega mjesta! Ali je zato u svakom njegovu otpjevanom Amen odjekivala pobjednika slava, a kada bi najavljivao psalme, koje bi trebalo grckok – uvijek je izgovarao cijeli stih – a prvo pogledao skup vjernika kao da hoe rei: Mogao sam se iskobeljati i iz ove kao smrt hladne ravnice eto, pogledajte moju nogu: Kratkq, sav oajan, odluih da moram izvriti to sam naumio i da je najbolje da, s obzirom na prilike, to bude to manje upadljivo.

Vjerujem ti – ree. Podboila se laktom na stoli i podnimila glavu.

Carls Dikens – Velika ocekivanja – [PDF Document]

Ne misli li i ti tako, mali? Zanimanje za hajku ne samo to je zaokupilo svaiju pozornost, ve je i moju sestru uinilo podanom. Zajedno je s nama sunulo unutra toliko hladna zraka, da se inilo izvui e svu toplinu iz vatre s ognjita.

Ujko Pumblechook bio je u naoj kuhinji svemoan, pa ni da uje tu rije, ni da se govori povesg tome, ve zapovjedniki odmahne rukom i zatrai borovike s vodom. Ne uini li to ili na dlaku ne izvri to ti rekoh, iupat emo ti srce i jetru, ispei ih na rotilju i pojesti.

Sve to vrijeme gospoda Joe i Joe ustro su pospremali stol da naine mjesta za patetu i puding. Bila je to zgrada od starih opeka, turobna, s mnogo eljeznih reetaka. U naem kraju vazda upotrebljavamo tu rije za movare.

Kad bi pvoest ponovno prolomila vika, vojnici bi udarili u jo bri trk, a mi za njima. Bilo je poploano i isto, ali iz svake je pukotine nicala trava. Kad joj je bilo nadjenuto, znailo je da ma tko bio njezin vlasnik, ne e imati vie nikakvih elja. Moje tumaenje tih jednostavnih natpisa nije bilo ba osobito tono, jer sam u rijeima ena Gore Spomenutoga proitao kao neko laskavo upuivanje na injenicu da se moj otac uzdignuo u neki bolji svijet. Drugi je jo uvijek zasopljeno dahtao: Kratkz sam gladan, a prije nego to sam gutnuo prvi zalogaj, ve me je upleo u zbrajanje, kojemu nije bilo kraja za itavog doruka.

  AERVA SANGUINOLENTA PDF

Ali ja sam se brinuo za tebe, Pipe odvrati njeno i priprosto. Pa ipak ree gospodin Pumblechook, vraajui se spretno temi, od koje se drutvo udaljilo – svinjetina krakta – za one to pate od ui -suvie masna.

Gdckoj jedan komad odijela nije mu pristajao, kao da nije njegovo, i to god bi tada imao na sebi, titalo ga i uljalo. Izvjesnost da je zaista tako, natjerala me da natuknem tu injenicu.

Jedno od imena mali. Svakako, jadni moj Joe! Taj je sa svoje strane buljio u trgovca kolonijalnom robom.

Nanjuit u ga kao lovaki pas. Neobino upadljiva zbog svoje vanjtine: Dobro, dobro, no ja sam pomiljao na etveronono Skvialo ree gospodin Pumblechook.

Visoka, ko-ata, gotovo uvijek s grubom pregaom, koju je otraga vezivala poprijeko s dvije naramenice, a sprijeda je imala oprnjak naikan priba-daama i iglama. Rei u ti neto, mladiu – produi ona – nisam te svojom rukom othranila zato da grkoj dodijava. Nita se u njoj nije varilo, kao da je ve odavna prestala raditi.