ANORGANSKA KEMIJA PDF

Promocijski video prikazuje večino dejavnosti programa Anorganska kemija in tehnologija. Na začetku je prikazano delo z nestabilnimi spojinami v visokem. anorganska kemija translation in Croatian-English dictionary. Get this from a library! Splošna in anorganska kemija: zbirka pojmov, vprašanj in nalog z odgovori in rešitvami. [Boris Čeh].

Author: Grorn Shakam
Country: Nigeria
Language: English (Spanish)
Genre: Photos
Published (Last): 22 July 2017
Pages: 471
PDF File Size: 6.72 Mb
ePub File Size: 3.27 Mb
ISBN: 641-7-60101-684-2
Downloads: 60743
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Douzuru

Vzporedno s temi teorijami se je razvilo tudi nekaj aproksimativnih metod, na primer teorija funkcionala gostote.

Do izmenjave elektronov pride tudi v reakcijah, ki so dogajajo v baterijah. Kemija lantanoidov je v mnogih pogledih podobna kemiji aluminija.

Kvalitativne teorije so anorganski kemiji prinesle zelo veliko koristi. Structural Inorganic Chemistry, Oxford: V prvi reakciji fluoridni ion donira elektronski par borovemu trifluoridu, tvori se tetrafluoridoboratni ion BF 4. Pomembno povezavo med kemijskimi vezmi, reakcijskim mehanizmom in reaktivnostjo je dala Marcusova teorija kemijske reakcije.

Lewisove kisline so zvrsti, ki sprejmejo anorganeka par, Lewisove baze pa zvrsti, ki donirajo elektronski par.

Anorganska kemija

Prva umetno proizvedena anorganska spojina je amonijev nitrit NH 4 NO 2ki je pomembno umetno gnojilo. Mnoge spojine bi lahko uvrstili tudi v druge razrede: Velike klastre bi torej lahko opisali kot anorganeka med seboj povezanih atomov, ki so po lastnostih nekje med molekulo in trdno snovjo.

  LSHORT CN PDF

Za razvoj kvalitativnih in kvantitativnih anorgasnka so izjemno pomembne izjeme. Koordinirani ligandi se po reaktivnosti razlikujejo od prostih ligandov. V takih primerih govorimo o hipervalentnih molekulah.

Podpoglavja anorganske kemije so organokovinska kemija, kemija klastrov in bioanorganska kemija. Mehanizmi njihovih reakcij se zato razlikujejo od mehanizmov organskih reakcij. Nekatere soli so dobro topne v vodi, na primer kuhinjska soldruge, na primer SiO 2pa sploh ne. Drug primer so alkenivezani na anorganaka kationeki so reaktivni do nukleofilov, medtem ko alkeni kot taki praviloma niso.

Formats and Editions of Kemija. Anorganska kemija []

V drugih projektih Wikimedijina zbirka. Izjema so zelo pomembni dvoatomni kompleksi kovina-kovina. V annorganska razred spojin spadajo spojine elementov iz 1. Besedilo se sme prosto uporabljati v skladu z dovoljenjem Creative Commons Priznanje avtorstva-Deljenje pod enakimi pogoji 3.

Faculty of Science and Education – Anorganska kemija 2

V redoks reakcijah pride do spremembe oksidacijskih stanj. Klastri se pojavljajo v popolnoma anorganskih sistemih, organokovinski kemiji, kemiji glavnih skupin elementov in bioanorganski kemiji. Razhajanje med kvalitativno teorijo paramagneten in opazovanjem diamagneten je privedla do modelov za “magnetno pripajanje”.

  DIGITAL ELECTRONICS ROGER L.TOKHEIM PDF

Tradicionalna bioanorganska kemija je usmerjena predvsem v prenose elektronov in energije v proteinih, ki so pomembni za dihanje. Pogled Preberi Uredi Uredi kodo Zgodovina.

V sodobnih razlagah kompleksnih spojin so ligandi lahko skoraj vse organske in anorganske spojine. jemija

anorganska kemija

Prostorska zgradba kompleksnih spojin je zelo bogata. Razredi anorganskih spojin se pogosto prekrivajo: Pomembno orodje anorganske kemije je teorija molekularne simetrije skupine. V kemijo trdnega stanja spadajo tudi kovine in njihove zlitine. Delijo se v dva glavna razreda: Pomembni razredi anorganskih spojin so oksidikarbonatisulfati in halogenidi.

Kvantitativni pristop k anorganski kemiji je usmerjen predvsem v energije kemijske reakcije. Anorganske spojne najdemo v naravi v obliki mineralovpa tudi v biomolekulah. Za podrobnosti glej Pogoje uporabe. Razlika med zelo velikimi klastri in glavnino trdne snovi je precej zabrisana.

Posted in: Sex